Logo Learn2Run med lenke til forsiden

Ekstrakurs

Hvert kurs har varighet 70 minutter

Antall deltagere: Max 8

Dette kurset er for deg som har mistet en kurskveld på grunn av sykdom og har levert sykemelding. Kurset baserer seg på en gjennomgang av hovedelementene i alle kurskveldene, samt en stor del øving.

Vi øver i et område der en flate fortsetter i stigning, slik at alle kan øve og få tilbakemelding ut fra det de har mistet i kurset.


Vi setter opp ekstrakurs så snart det er minimum 2 deltagere som har vært syke og mistet en kurskveld. Altså i siste del av sesongen.

Normalt sett er det kun 4-5 på disse kursene, men det kan være opptil åtte deltagere.

Det er viktig at du kommer på ekstrakurset du har meldt deg på. Hvis det likevel ikke passer må du si ifra min 5 dager før, slik at en annen kan få plassen din hvis du ikke kommer likevel. Dukker du ikke opp, uten å si ifra i god tid, har vi ikke anledning til å gi deg et ytterligere ekstrakurs.

Følg med på veibeskrivelser for eventuell flytting av kurssted på ettermiddagen selve kursdagen.